Normen voor werken op hoogte

De producten van Fallprotec voldoen aan de volgende normen die de vereisten voor werken op hoogte vastleggen

EN795:2012

De EN795 definiëert de technische vereisten voor verankeringssystemen. Deze norm geeft de belasting aan die horizontale valbeveiligingen moeten weerstaan en hoe ze moeten getest en certifieerd moeten worden.
EN 795 onderscheidt vijf types verankeringssystemen van A tot E. Deze norm houdt geen rekening met toepassingen voor meerdere gebruikers.

Fallprotec biedt een breed gamma Valbeveiligingssystemen gecertifieerd volgens EN795:2012.
Interne en externe controles en audits worden regelmatig uitgevoerd om de beste service te verlenen aan onze klanten.

CEN/TS16415:2013

Deze technische specificatie certifieerd multi-user installaties - t.t.z. de verankeringssystemenen die toelaten om met meer dan één persoon gelijktijdig verankerd te zijn.

De producten van Fallprotec zijn gecertifieerd volgens EN795:2012 voor het gebruik door één persoon. Omdat werken op hoogte worden uitgevoerd door een ploeg, test Fallprotec alle systemen tot 4 gelijktijdige gebruikers.

EN795:2012 Type A

Het type A handelt over losse ankerpunten

Alle ankerpunten van Fallprotec zijn gecertifieerd volgens type A. Ze bestaan uit hoogwaardig roestvast staal en zijn inzetbaar in elke werksituatie.

EN795:2012 Type B

Het type B handelt over tijdelijke ankerpunten.

De textielen tijdelijke levenslijn van Fallprotec beschermt de gebruikers maar moet worden geplaatst door een competent persoon die zichzelf ook moet beveiligen tijdens het plaatsen.

EN795:2012 Type C

Het type C handelt over flexibele horizontale verankeringssystemen met een maximum helling van 15°, zoals de levenslijnen met kabel.
Verticale levenslijnen worden behandelt in de Europese norm EN353.

De levenslijn met kabel Securope is een erg polyvalent flexibel systeem met een beperkte doorbuiging van de kabel. Deze oplossing voldoet ook aan CEN/TS16415 tot 4 4 gelijktijdige gebruikers.

EN795:2012 Type D

Het type D handelt over starre verankeringssystemen, meestal railsystemen.

De Sucurails van Fallprotec worden dankzij de beperkte doorbuiging bij een val beschouwd als starre systemen.

EN795:2012 Type E

Het type E handelt over tijdelijke ankerpunten die gebruik maken van tegengewichten (doodgewichten).

Ons ankerpunt en levenslijn DiaSafe gebruikt het gewicht van het groendak of kiezel om de zelfdragende paaltjes te steunen. Het systeem vermijdt perforatie en de koude brug.

PPE Directive 89/686/CE

Deze europese richtlijn specifieerd de basiseigenschappen waaraan de Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM's) moeten voldoen voor ze op de markt worden gebracht. Vanaf april 2018 wordt ze vervangen door de europese reglementering voor PBM's 2016/425.

Alle PBM's van Fallprotec voldoen aan de richtlijn 89/686/EC.

EN353-1:2014

Deze europese norm bepaalt de technische vereisten van starre verticale verankeringssystemen, bevestigd op ladderbomen, treden of op vaste structuren. De hoek naar voor/achter of zijdelings mag niet meer zijn dan verticaal +15°. Deze norm houdt geen rekening met toepassingen voor meerdere gebruikers.

Fallprotec biedt een breed gamma systemen volgens EN353-1 zoals levenslijnen met kabel, rails of ladders met geïntegreerde valbeveiliging.

EN353-2:2014

Deze europese norm bepaalt de technische vereisten van flexibele verticale verankeringssystemen die bevestigd zijn aan een hoger gelegen ankerpunt. De hoek naar voor/achter of zijdelings mag niet meer zijn dan verticaal +15°. Deze norm houdt geen rekening met toepassingen voor meerdere gebruikers.

Fallprotec biedt een gamma valbeveiligingsuitrustingen  met textielen touwen voor touwtechnieken.

EN355:2002

EN355 bepaalt de technische vereisten voor valdempers. Deze valdempers mogen gebruikt worden in vallijnen, verankeringslijnen  of geïntegreerd in een harnas of een combinatie van deze.

Alle lijnen ontworpen en geleverd door Fallprotec hebben een geïntegreerde valdemper

EN358:2003

De norm EN358 handelt over gordels en lijn voor positioneringswerken.

De positioneringslijnen zijn toegelaten voor retentiesystemen.

EN361:2003

EN361 omschrijft de reglementering van de integrale veiligheidsharnassen.

De harnassen van Fallprotec zijn allen gecertifieerd volgens EN361. Als u mmerdere bevestigingspunten nodig heeft of een vederlicht harnas of met ingebouwd zitje, Fallprotec kan u de meest geschikte oplossing bieden en een opleiding over veiligheidsharnassen geven.

EN362:2005

EN362 specifieerd de vereisten voor de persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen zoals de koppelingen.

Alle karabijnhaken in aluminium of metaal zijn gecertifieerd volgens EN362. Diverse vergrendelingssystemen en verschillende maten zijn beschikbaar.

EN365:2005

Deze norm beschrijft de typische toepassingen voor valbeveiliging en werken op hoogte. Ze beschrijft ook de verplichtingen inzake markering, gebruiksaanwijzing, tijdelijke controles, onderhoud, herstelling en verpakking.

Alle uitrustingen van Fallprotec voldoen aan de vereisten van EN365

EN517:2006

EN517 bepaalt de technische vereisten voor dakhaken voor hellende daken. Deze norm geeft aan welke krachten de haken moeten weerstaan en hoe ze getest en gecertifieerd moeten worden. Ze slaat enkel op de haken ter bevestiging van een tijdelijk looppad of een ladder. Als de haak enkel dient als valbeveiliging valt hij onder de norm EN795.

De haken van het gamma Safe U zijn gecertifeerd volgens EN517. Ze zijn speciaal ontwikkeld voor de meest voorkomende dakbedekkingen zoals dakpannen, leien, metaal of met staande naad. een uitgebreid gamma looppaden, sneeuwvangers en ladders kunnen er op bevestigd worden. het systeem garandeert de waterdichtheid.

EN813:2009

Deze europese norm beschrijft de technische vereisten voor multifunctionele broekharnassen. Deze mogen enkel gebruikt worden voor retentie, werkpositionering of touwtechnieken.

Het lichte en multifunctionele klimharnas van Fallprotec is gecertifieerd als positionerings harnas en els veiligheidsharnas. Het is het meest geliefde werktuig van gebruikers van touwtechnieken.

2006/EC/42:2006

Deze europese richtlijn bepaalt de veiligheidsmaatregelen voor machines. Zijn bijlage IV behandelt xde hijswerktuigen.

Alle producten voor bereikbaarheid op hoogte zijn gecertifieerd volgens de richtlijn 2006/EC/42. Met diverse oplossingen aangepast aan uw noden, kunnen wij u helpen om elk oppervlak op hoogte te bereiken.

EN1808:2015

EN1808 is een europese norm die de veiligheidsvereisten bepaalt voor hangbruggen op varierende hoogte. Ze slaat zowel op permanente als tijdelijke installaties die manueel bestuurd worden of met een energiebron.

De monorails en hangbruggen van Fallprotec zijn ontwikkeld volgens EN1808:2015.

EN60204-1:2006

EN60204-1 geeft praktische veiligheidsrichtlijnen voor elektrische machines. Dit omvat de veiligheidsvereisten voor elektrisch, elektronisch of computergestuurd gereedschap maar sluit de elektrische circuits uit waar de elektriciteit rechtstreeks gebruikt wordt als werktuig.

De RopeClimber, personenhijstoestel werkend op batterijen, valt onder de norm EN60204-1.